Forskellen på civilflag og nationalflag

af | apr 12, 2015 | Flag | 0 Kommentarer

Du kan herunder klikke dig videre, alt efter om du ønsker at købe eller downloade Forskellen på civilflag og nationalflag. Det er gratis at downloade flag som .PNG filer via vores side, men de må ikke bruges i kommerciel sammenhæng.

Der findes mange forskellige former for flag og de har alle hver deres funktion og navne. I vore dage skelner man ikke så meget mellem de forskellige flagtyper, som man har gjort før i tiden. Det skyldes generelt den mindre betydning flaget har fået i den globaliserede verden, hvor det ikke er nødvendigt at repræsentere sit land uanset hvor man er. Flaget har også mest været brugt for at vise hvem der havde magten eller kontrol over et territorie i sin tid. I dag bruges flag mest af alt for at skelne mellem lande ved forskellige internationale sammenkomster, og generelt bruges det rigtig meget i sport hvor nationer ofte møder hinanden. I dette indlæg kigger vi nærmere på forskellen mellem et civilflag og et nationalflag.

Civilflag

Civilflag var oprindeligt en version er nationalflaget der blev brugt af den almene befolkning. Flaget blev lavet så det var muligt for ikke militære eller regerings bygninger at flage, og man samtidig vidste at her var der ikke noget militær til stede. Dets generelle funktion var at markere ikke offentlige regeringsbygninger og skibe. Civilflag bliver ikke brugt på samme måde mere, i dag bruger man kun en form for flag i de fleste lande og det er nationalflaget.

Et civilflag er i nogle lande det samme som krigsflaget eller statsfalget og i andre lande kan det være ganske anderledes. I de lande hvor det er det samme som krigs- og statsflaget er den eneste ændring at våbenskjoldet eller nationalsymbolet er fjernet fra flaget, som i fx det argentinske eller spanske flag.

Argentinas civilflag

Argentinas nationalflag

Spaniens civilflag

Spaniens nationalflag

I andre tilfælde kan civilflaget var et helt andet flag, der umiddelbart slet ikke har nogen relation til nationalflaget. Det er dog som regel ikke tilfældet, det er oftest ovenstående tilfælde der ses og mange steder skelner man slet ikke mellem civilflag og nationalflag længere, det er simpelthen det samme flag der bliver brugt alle steder.

Nationalflag

Nationalflaget er, som nævnt, det eneste flag man bruger den dag i dag. Der skelnes ikke mellem civil-, krigs og statsflag alt sættes i samme bås. I gamle dage blev nationalflaget kun brugt af statslige eller militære institutioner, og der var strenge regler for hvordan flaget måtte bruges. Nu er reglerne meget forskellige fra land til land, og man går fx meget mere op i behandling og brug af flaget i USA end vi gør her i Danmark. Men fælles er det dog for stort set alle lande i verden, at man kun bruger en form for flag i vore dage og det flag må bruges af alle, hvad enten man er privatperson, offenlig institution eller militær institution.

Find et flag

Reklame

Andre flag

Reklame