Det Hollandske flag (Nederlandenes flag)

af | sep 13, 2019 | Flag, Rød, hvid, blå | 0 Kommentarer

Du kan herunder klikke dig videre, alt efter om du ønsker at købe eller downloade Det Hollandske flag (Nederlandenes flag). Det er gratis at downloade flag som .PNG filer via vores side, men de må ikke bruges i kommerciel sammenhæng.

Hollands flag siges at være moder til mange andre europæiske flag, da det er et af de ældste flag på vores kontinent. Det kan spores allerede tilbage til det 16. århundrede, hvor et lignende flag blev brugt i Nederlandende, som det lavt liggende område omkring og i Holland kaldes. Du kan læse meget mere om flagets historie, flagdage og flagregler i Holland her på siden.

Køb Hollands flag

Hollands flags historie

Det første flag kan som sagt spores tilbage til slutningen af 15-tallet, man har dokumentation for at flaget er blevet nævnt tilbage i 1572. Der blev det omtalt som prinseflaget, og beskrevet i farverne orange, hvid og blå. I 1579 da Nederlandene erklærede sig uafhængige fra Spanien, blev dette det officielle flag. Ikke særlig mange år efter blev den orange farve skiftet ud med den røde, det er ikke klart hvorfor den blev skiftet ud og der er mange forklaringer, men ingen af dem kan bevises at være rigtige. Siden starten af 1600-tallet har man brugt det flag vi kender fra nutiden, det blev dog først anerkendt officielt i 1796 og blev til Hollands nationalflag i 1937.

Hvordan ser det Hollandske flag ud?

Det Hollandske flag består af 3 vandrette striber der er lige høje. Den øverste stribe er i dag rød, den midterste hvid og den nederste blå. Herunder kan du se forskellige udgaver af det Hollandske flag, som det oprindeligt så ud med en orange stribe, og som det ser ud den dag i dag.

Prinseflaget

Hollands flag

Hvorfor er orange Hollands farve?

Den orange farve som Holland ofte repræsenteres i i internationale sammenhænge stammer fra det Hollandske kongehus der har orange som dets farve. Det ses også på det Hollandske prinse flag at farven orange er en del af den Hollandske identitet.

Hvorfor spiller Holland i orange?

Holland spiller i orange til fodboldstævner og andre sportslige sammenhæng, fordi det oprindelige hollandske flag havde en orange stribe øverst, der siden af uvisse årsager er blevet rød. Orange er som herover nævnt også det Hollandske kongehus’ farve.

På fodboldbanen er det en god måde at adskille sig fra de andre hold og spillerne kan nemmere genkende deres holdkammerater. Havde de brugt rød, hvid el. blå, som i dag er flagets farver ville trøjerne og tilskuerne nemt komme til at ligne de mange andre flag med røde, hvide og blå farver.

Flagregler og -dage

Holland har ligesom vi har i Danmark stor tradition for flagning på bestemte dage, dog er deres regler lidt mere kompliceret. Hvis en af de nedenstående flagdage falder på en søndag eller andre kristne festdage, flager man først dagen efter eller dagen før. Når man flager på royale mærkedage, hejses flaget med en orange vimpel over flaget. Yderligere er der generel flagning og begrænset flagning alt efter hvilken flagdag det er. Begrænset flag betyder at det kun er nogle af de statsejede bygninger der flager.

31. januar – Beatrix af Nederlandenes fødselsdag, begrænset flagning.

27. april – Willem-Alexander af Nederlandenes fødselsdag, begrænset flagning.

30. april – Koninginnedag eller kongedagen er en national flagdag.

4. maj – National mindedag om alle der faldt under 2. verdenskrig.

5. maj – National befrielsesdag.

17. maj – Prinsesse Máximas fødselsdag.

15. august – 2. verdenskrigs officielle afslutning.

3. tirsdag i september – Officiel åbning af det hollandske parlament.

7. december – Prinsesse Catharina-Amalia af Nederlandenes fødselsdag, begrænset flagning.

15. december – Kongerigets dag.

Find et flag

Reklame

Andre flag

Reklame