Finlands flag lille

Det finske flag i lille størrelse